Contact
English |

ИРГЭН ТӨСЛИЙН ЗАР

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр&nbsp; &nbsp; World Learning,&nbsp;Иргэний Боловсролын Төв&nbsp;(ИБТ), Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран &ldquo;Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна&rdquo;&nbsp;(LEAD Mongolia)&nbsp;хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ. &nbsp; <p align="center" ...

More

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр 

 

World Learning, Иргэний Боловсролын Төв (ИБТ), Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран “Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна” (LEAD Mongolia) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ.

 


More " /> ИРГЭН ТӨСЛИЙН ЗАР СУРАХ БИЧГИЙН ЗУРАГ, ДИЗАЙН ХИЙХ  БАГ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилт дэмжлэгээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй Leaders Advancing Democracy ( LEAD Mongolia) буюу “Манлайлагчид Ардчилалд Хувь Нэмрээ Оруулна” хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв хэрэгжүүлж байна. Энэ хэсгийн зорилго нь Монгол улсын Ер ...

More " /> СУРАХ БИЧГИЙН ЗУРАГ, ДИЗАЙН ХИЙХ  БАГ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА “ЗАЛУУЧУУДЫН НӨЛӨӨЛӨЛ – ЭЕРЭГ ӨӨРЧЛӨЛТ” Зөвлөлдөх уулзалтаас гарсан Зөвлөмж ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРАХ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ  ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

1 2 3 4

About us

...

More

Daily poll

ЕБС-ийн хичээлийн хөтөлбөрт Иргэний Боловсролын хичээлийг хэрхэн тусгах нь зүйтэй вэ?

Show all polls

News

Read all news

Traditional education

НОМ ДЭЭДЛЭХ ЁС, ЗАН ҮЙЛ

Монголчууд малын махан зоогоо улаан идээ гэх ба идээ шүүс хэмээн хүндлэн нэрлэнэ. Шүүс гэдэг нь шим гэсэн санаа юм. Идээ нь биед шим тэжээл болох учиртай. Малын мах болон гэдэс дотрыг хэрэгцээ шаар ...

More

Read more