Contact
Монгол |

Залуусын бүлгийн уулзалт2013/1/2

Иргэний Боловсролын Төвийн дэргэдэх залуусын бүлгүүд 2012 оныхоо ажлыг тайлагнах болон бие биетэйгээ танилцах уулзалт зохион байгууллаа.

СЭТГЭГДЭЛ (0)