Contact
Монгол |

Moot court competition is announced2019/9/11

Dear High School Students and Teachers,
 
If you would like to partake in the opportunity to participate in the Mongolia Moot Court Competition 2019 organised by the Centre for Citizenship Education (September 29, 2019) in Ulaanbaatar, please fill out this form. 
 
More

LEAD Mongolia хөтөлбөрийн нийгэмд үзүүлсэн үр нөлөөг илтгэх тайлан.2019/1/18

LEAD Mongolia хөтөлбөрийн тухай

LEAD Mongolia нь 5 жилийн хугацаатай хөтөлбөр бөгөөд залууст иргэний боловсролын агуулга бүхий сургалт, олон улсын солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан, манлайллын ур чадвараа хөгжүүлэх төрөл бүрийн боломжийг олгодог юм. Манай хөтөлбөр дараах үндсэн гурван хэсгээс бүрдэнэ.

LEAD Alliance нь Монголын залуу манлайлагчдыг ижил үнэт зүйл бүхий үе тэнгийн ази залуустай нэгтгэж, бүсийн хэмжээнд хамтран ажиллах ...

More

Hiring sign language translator2018/12/6

We are hiring sign language translator.

Within the frame of Lead Mongolia project supported by USAID, we are hiring sign language translator to translate video lesson on Foundations of Democracy. 

...

More

“ИРГЭН ТӨСӨЛ” -д оролцохыг урьж байна2018/9/6

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр World Learning, Иргэний Боловсролын Төвийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна”(LEAD Mongolia) хөтөлбөрийн хүрээнд 2018-2019 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын 80 сургууль дээр “Иргэн төсөл” хэрэгжүүлэх тул ЕБС-ийг оролцохыг урьж байна.

 

Strengthening Democracy education in Mongolia2018/5/11

Strenthening Democracy educatio in Mongolia discussion was held on May 11.2018. , 

...

More