Contact
Монгол |

Залуусын бүлгийн уулзалт2013/1/2

Иргэний Боловсролын Төвийн дэргэдэх залуусын бүлгүүд 2012 оныхоо ажлыг тайлагнах болон бие биетэйгээ танилцах уулзалт зохион байгууллаа.

...

More

Иргэн төсөл2012/12/28

Манай байгууллага 1996 оноос эхлэн “Иргэн” төслийг хэрэгжүүлж төслийн хүрээнд хот хөдөөгийн 3000 гаруй багш, сурагч, иргэдэд сургалт хийсэн.

\r\n

Энэхүү төслийг анх АНУ-аас санаачлан хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоо Дэлхийн 60 гаруй орны олон мянган сургуульд амжилттай хэрэгжиж байна.

\r\n

“Иргэн” төслийн гол зорилго нь сурагчдад өөрсдөд нь болон орчин тойронд нь тулгарч байгаа аливаа асуудлыг тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хувь хүмүүс ...

More