Contact
Монгол |

СУРАГЧДЫН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГА Үндэсний Сургалт2013/1/2

Манай Иргэний Боловсролын Төв, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран Сурагчдын Өөрийн Удирдах Байгууллага /СӨУБ/ үндэсний сургалтыг 2012 оны 12-р сарын 17-19-нд Багш хөгжлийн ордонд амжилттай зохион байгууллаа. 

\r\n

Энэ удаагийн сургалтанд  Баянзүрх дүүргийн  14, 33, 48, 55, 79, 84, 85, 87, 88, 92, 97, 102, 111-р сургууль, Амгалан, Баянзүрх, Шавь цогцолбор сургууль, Арвис, Билгүүн номч, МонТурк, Улаанбаатар лицей, Шинэ-Монгол, Их засаг, На ...

More

Залуусын бүлгийн уулзалт2013/1/2

Иргэний Боловсролын Төвийн дэргэдэх залуусын бүлгүүд 2012 оныхоо ажлыг тайлагнах болон бие биетэйгээ танилцах уулзалт зохион байгууллаа.

...

More

Иргэн төсөл2012/12/28

Манай байгууллага 1996 оноос эхлэн “Иргэн” төслийг хэрэгжүүлж төслийн хүрээнд хот хөдөөгийн 3000 гаруй багш, сурагч, иргэдэд сургалт хийсэн.

\r\n

Энэхүү төслийг анх АНУ-аас санаачлан хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоо Дэлхийн 60 гаруй орны олон мянган сургуульд амжилттай хэрэгжиж байна.

\r\n

“Иргэн” төслийн гол зорилго нь сурагчдад өөрсдөд нь болон орчин тойронд нь тулгарч байгаа аливаа асуудлыг тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хувь хүмүүс ...

More