Contact
Монгол |

Project Citizen regional competition in Khovd province2018/4/2

Regional competition of Project Citizen was organized in Khovd on March 31, 2018. 10 schools of Khovd aimag has been implemented Project Citizen at thier schools. Project Citizen team of Tsast Altai school has been awarded Certifcate to take part in the National Competition of Project Citizen which will be held in Ulaanbaatar on April 20, 2018. 

...

More

Иргэний Боловсрол 25 жил2017/12/20

Иргэний Боловсролын Төв (ИБТ) нь Монгол улсад ардчилсан иргэний нийгмийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор байгуулагдсан ашгийн бус, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм. 

Анх 1992 онд Төв Азийн Хөгжлийн Сан нэртэй байгуулагдсан анхны төрийн бус байгуулагуудын нэг бөгөөд 1995 оноос Иргэний Боловсролын Төв хэмээн нэрээ өөрчилсөн. ИБТ нь иргэний боловсрол, иргэдийн оролцоо, төрийн бус байгууллагын менежмент% экологийн боловсрол зэрэг чиглэлээр сургал ...

More

Khanbogd youth initiatives were supported by UNFPA and Oyu Tolgoi jointed project2017/12/11

On December 11, 2017 9 youth initiatives received certificate of Small grants from Youth Dvelopment project jointly supported by UNFPA and Oyu Tolgog and implemented by CCE. As a result of the series of training and consultation meetings,CCE has conducted for diverse groups of Khanbogd since October. 2017, we have recieved 17 youth initiatives for our call on Small grants announced late November. 

...

More

Khanbog students recieved ceritificate of scholarship2017/11/13

In 2015, OyuTolgoi LLC and the United Nations Population Fund (UNFPA) signed a joint agreement to implement the project “Accentuating the Positive: Youth for Development” in Khanbogd, and establish a Youth Development Center (YDC), peer education network, and an Adolescent and Youth Friendly Health Clinic (AYFHC) under the Inter-Soum Hospital in Khanbogd soum, Umnugobi. The project is to empower young people especially marginalized youth to become responsible, positive and self-re ...

More

"Ардчиллын Үндэс" хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо.2017/10/23

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна” (LEAD Mongolia) хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв 2016 оны 10 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. 

 “Ардчиллын үндэс” хөтөлбөр:

Ардчилсан орны иргэн хүний заавал эзэмших ...

More