Холбогдох
English |

Олон Улсын Залуучуудын Өдөр2016/8/12

ОЛОН УЛСЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

\r\n

1999 онд НҮБ-ийн Ерөнхий Ассемблэй A/RES/54/120 тоот тогтоолоор Олон улсын залуучуудын өдрийг жил бүрийн 8 сарын 12 нд тэмдэглэж байхаар тунхагласан.  Ингэснээрээ залуу хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах, залуучуудын чиглэлээрх үндэсний хэмжээний бодлого, хөтөлбөрийг залуучуудын оролцоотойгоор боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 1995 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаар батлагдсан Дэлхийн Залуучуудын төлөөх Үйл ажиллагааны мөрийн ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР2016/7/26

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

\r\n

                                               (2013-2017)

\r\n

 

\r\n

ЗАЛУУЧУУДЫН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР

\r\n

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Монг ...

Дэлгэрэнгүй

Crowd Up Mongolia 2016 2016/5/6

ЗАЛУУЧУУДЫН ЯАРМАГ

\r\n

Бид та бүхэнд залуучуудын бүтээлч санаачлагыг дэмжин хэрэгжүүлэх боломж олгох нэгэн сонирхолтой,шинэлэг арга хэмжээг санал болгож байна.

\r\n

CrowdUpMongolia2016 гэж юу вэ?

\r\n

Шинийг эрэлхийлэгч ажил хэрэгч хүмүүс, залуучууд, олон улсын байгууллага, бизнесийн салбарынхан, иргэний нийгмийн огтлолцол дээр хийх олон нийтийн үйл ажиллагаа юм.

\r\n

 Хэн оролцож болох вэ?

\r\n< ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ЗАР /хугацааг дахин сунгав/2016/4/25

Жижиг төслийн зорилго: Залуучууд орон нутгийн түвшний шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох, залуучуудад тулгамдаж буй асуудлаар шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх, тэдгээрийг шийдэхэд чиглэсэн санаачлагадаа дэмжлэг авахад чиглэсэн мэдээлэл, нөлөөллийн аян зохион байгуулах замаар залуучуудын асуудлаарх орон нутгийн төсвийн болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн хувиарлалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

\r\n

 Жижиг төслийн чигл ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ЗАР2016/3/18

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ

\r\n

ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

\r\n

 

\r\n

Төслийн зорилго:Орон нутгийн түвшиндзалуучуудыгшийдвэр гаргагчдад өөрсдийн асуудлааар нөлөөлөх оролцоотой, чадвартай болгох, залуучуудын оролцооны санаачлагыг дэмжих,  залуучуудын хөгжилд чиглэсэн орон нутгийн төсөв болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хува ...

Дэлгэрэнгүй