Холбогдох
English |

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ЗАР2016/3/18

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, САНААЧЛАГЫГ

\r\n

ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ

\r\n

 

\r\n

Төслийн зорилго:Орон нутгийн түвшиндзалуучуудыгшийдвэр гаргагчдад өөрсдийн асуудлааар нөлөөлөх оролцоотой, чадвартай болгох, залуучуудын оролцооны санаачлагыг дэмжих,  залуучуудын хөгжилд чиглэсэн орон нутгийн төсөв болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хува ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУД БА НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖИЛ 2016/3/16

Аливаа бодлого, шийдвэр гаргахад тухайн салбарын төлөөллийн оролцоог хангах нь зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм. Энэ нь өөрөө төлөөллийн зарчим буюу ардчиллын үйл явцыг амьд байлгах хүчин зүйлүүдийн нэг. Үүнд “чамаас өөр чамайг хэн ч сайн төлөөлж чадахгүй“ эсвэл “бидний асуудал бидэнгүйгээр шийдэгдэхгүй” гэсэн төлөөллийн зарчим яригддаг учраас.  

\r\n

2012 онд  Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам (ХАХНХЯ) –нд Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс шинээр бай ...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ЗАР2016/3/3

Төслийн зорилго: Залуучуудын Хөгжлийн Төв, түүний дэргэдэх Залуучуудын Зөвлөл, дэмжих бүлэг, клубуудын үйл ажиллагаа, санаачлагыг дэмжих, орон нутгийн залуучуудын бодит оролцоог нэмэгдүүлэх

\r\n

Төслийн чиглэл нь:

\r\n
    \r\n
  • Орон нутгийн өсвөр үе, залуучуудад тулгамдаж буй эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй, амьдрах ухааны боловсролыг дээшлүүлэх, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх,  жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах,ажлын байр ...

    Дэлгэрэнгүй

ЗАЛУУ СЭТГҮҮЛЧИД, УРАН БҮТЭЭЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА2016/2/27

Иргэний Боловсролын Төв Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн эвлэлтэй хамтран залуу сэтгүүлч, уран бүтээлчдэд зориулсан семинарыг 2016 оны 2-р сарын 26, 27-ны өдрүүдэд Энхийн төлөө цогцолборт зохион байгууллаа.

\r\n

Залуучуудын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд залуу сэтгүүлч, уран бүтээлчдийг татан оролцуулах, ардчиллын үндсэн зарчим, хүний эрх, оролцооны мэдлэг, чадварыг бэхжүүлэн, залуучуудын хөгжлийн талаарх төрийн бодлогыг батлуулах, хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах залуучуудын сүлжээ ...

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх шалгаруулж авна 2016/2/22

2013-2017  он Залуучуудын Хөгжлийн Хөтөлбөр

\r\n

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Монгол улсын Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Иргэний Боловсролын Төв ТББ нь  Залуучуудын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт хяналт үнэлгээ хийх  арга зүй, сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах богино хугацааны зөвлөх  шалгаруулж авна. Дэлгэрэнгүй