Contact
Монгол |

"Ардчиллын Үндэс" хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо.2017/10/23

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна” (LEAD Mongolia) хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв 2016 оны 10 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. 

 “Ардчиллын үндэс” хөтөлбөр:

Ардчилсан орны иргэн хүний заавал эзэмших ...

More

Foundations of Democracy2017/9/25

Launch of the "Foundations of Democracy," a civic education text book adapted specially for Mongolian high school students.

 

Today's book launch event included Minister Chuluunbaatar, Ministry of Education, Culture, Sciences and Sports and Mr. Rick Gurley, USAID Mongolia Country Coordinator. CCE will works with teachers to introduce "Foundations of Democracy" in classrooms across Mongolia so that our next generation of voters are ...

More

"Иргэн Төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх 70 сургуулийн багш нарыг бэлтгэв.2017/9/20

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилтээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна” (LEAD Mongolia) хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдэхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв 2016 оны 10 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Өнгөрсөн 6 сард сургагч багш болсон багш нартай хамтран 2017 оны 9 сард Улаанбаатар хот, Өвөрхангай, ...

More

"Иргэн Төсөл"-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо. 2017-6-162017/6/17

"Иргэн Төсөл"-ийн сургагч багш бэлтгэх сургалт 2017 оны 6 сарын 16-17ны хооронд Хаан Жимс жуулчны баазад болж өнгөрлөө.  

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилтээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна” (LEAD Mongolia) хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдэхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв 2016 оны 10 сараа ...

More

ИРГЭН ТӨСЛИЙН ЗАР2017/4/25

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр 

\r\n

 

\r\n

World Learning, Иргэний Боловсролын Төв (ИБТ), Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран “Залуучууд Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна” (LEAD Mongolia) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ.

\r\n

 

\r\n

...

More