Холбогдох
English |

ЗАЛУУ СЭТГҮҮЛЧИД, УРАН БҮТЭЭЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА2016/2/27

Иргэний Боловсролын Төв Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн эвлэлтэй хамтран залуу сэтгүүлч, уран бүтээлчдэд зориулсан семинарыг 2016 оны 2-р сарын 26, 27-ны өдрүүдэд Энхийн төлөө цогцолборт зохион байгууллаа.

\r\n

Залуучуудын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд залуу сэтгүүлч, уран бүтээлчдийг татан оролцуулах, ардчиллын үндсэн зарчим, хүний эрх, оролцооны мэдлэг, чадварыг бэхжүүлэн, залуучуудын хөгжлийн талаарх төрийн бодлогыг батлуулах, хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах залуучуудын сүлжээ ...

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх шалгаруулж авна 2016/2/22

2013-2017  он Залуучуудын Хөгжлийн Хөтөлбөр

\r\n

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Монгол улсын Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Иргэний Боловсролын Төв ТББ нь  Залуучуудын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт хяналт үнэлгээ хийх  арга зүй, сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах богино хугацааны зөвлөх  шалгаруулж авна. Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх ажилд авна2016/1/29

ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

\r\n

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Монгол улсын Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Иргэний Боловсролын Төв ТББ нь  Залуучуудын хөгжлийн тулгамдсан асуудлаар бодлогын түвшний нөлөөллийн хөтөлбөр, стратеги,  арга зүй, төлөвлөгөөг  боловсруулах зөвлөх (2 хүн)шалгаруулж авна.

\r\n

 Зөвлө ...

Дэлгэрэнгүй

Залуучуудын дундах хүчирхийллийн кейс судалгаа хийлээ2016/1/25

Монгол Улсын нийт хүн амын 38.5%-ийг 15 – 34 насны залуучууд эзэлдэг нь манай улсыг залуучуудын орон болохыг харуулж байна. Гэтэл манай улсад хийсэн үндэсний хэмжээний судалгаагаар “дөрвөн сурагч тутмын нэг нь хүчирхийлэлд өртдөг, “6-11-р ангийн ангийн сурагчдын 98,6 хувь нь сургуулийн орчинд ямар нэгэн төрлийн хүчирхийлэлд өртдөг” ба үйлдэж буй гол субъект нь юуны өмнө үе тэнгийнхэн нь байдаг ажээ. Мөн 2014 онд 18-24 насны 140 залууг оролцуулан хийсэн судалгаанд 31,4 ...

Дэлгэрэнгүй

Шагналт байрын эссэ: ЗАЛУУЧУУД НИЙГЭМД ЭЕРЭГ ӨӨРЧЛӨЛТ АВЧИРЧ БАЙНА2015/12/30

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

\r\n

2013-2017

\r\n

ЗАЛУУЧУУД  НИЙГЭМД ЭЕРЭГ ӨӨРЧЛӨЛТ АВЧИРЧ БАЙНА.

\r\n

Иргэний Боловсролын Төв нь НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч байгууллагаар ажиллаж байгаа билээ. Тус  хөтөлбөрийн зорилтын нэг нь  залуучуудыг иргэний мэдлэг, чадвараа нэмэгдүүлж  нийгмийн идэвхтэй, оролцоотой, бусдын заавр ...

Дэлгэрэнгүй