Contact
Монгол |

''Youth advocacy - Positive change'' consultative meeting2017/2/13

Center for Citizenship Education is working as a implementing partner UNFPA and Mongolian Government Youth development program. 

...

More

ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРАХ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.2017/1/16

ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРАХ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ  ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

\r\n

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилт дэмжлэгээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй Leaders Advancing Democracy ( LEAD Mongolia) буюу “Манлайлагчид Ардчилалд Хувь Нэмрээ Оруулна” хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын ...

More

Youth Leading Sustainability 2016/12/30

Youth leading sustainability

...

More

LEAD MONGOLIA 2016 2016/12/7

Center for Citizenship Education started to implement project Mongolia's Emerging Leaders's Activity in concortsuim with World Leraning and International Republican Institute .  The project goal is to 

\r\n

increase citizen engagement in the demeocrati process, influence public servants in ways that enhance good governance, and promote decision-making that repsonds to national and local needs. 

\r\n

CCE will contribute to continue substantively to Objective 3 through ...

More

Contracted translator to be hired2016/11/24

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилт дэмжлэгээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй Leaders Advancing Democracy ( LEAD Mongolia)  хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийн зорилго нь Монгол улсын Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангид зориулсан иргэний боловсролын сургалтын бүтээгдхүүн боловсруулан түгээх болно. Төслийн хүрээнд боловсруулах А ...

More