Холбогдох
English |

LEAD MONGOLIA төсөл хэрэгжүүлж эхэллээ2016/12/7

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилтээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй “Манлайлагч Ардчилалд хувь нэмрээ оруулна” буюу “LEAD Mongolia” төслийн 3-р бүрэлдэхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв 2016 оны 10 сараас эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ.

\r\n

Төслийн 3-р бүрэлдэхүүний зорилго: Монгол оронд тогтвортой ардчиллын суурийг бүтээн босгох залуучуудыг иргэний боловсролоор дэмжих. Үүн ...

Дэлгэрэнгүй

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА. 2016/11/24

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилт дэмжлэгээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй Leaders Advancing Democracy ( LEAD Mongolia)  хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийн зорилго нь Монгол улсын Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангид зориулсан иргэний боловсролын сургалтын бүтээгдхүүн боловсруулан түгээх болно. Төслийн хүрээнд боловсруулах А ...

Дэлгэрэнгүй

ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА2016/10/25

ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

\r\n

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, Монгол улсын Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Иргэний Боловсролын Төв ТББ нь eYouthMN Залуучуудын оролцоог дэмжих гар утасны аппликейшн боловсруулан хөгжүүлж байна. Энэ аппликейшныг дахин сайжруулан боловсруулж хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа тул гар утасны аппликейшныг хөгжүүлэх зөвлөх нэг, гар утасны аппликейшны агуулгыг сайжруулан боловсруулах зөвлөх нэг тус ...

Дэлгэрэнгүй

Мониторингийн төслийн зарын хугацааг сунгаж байна. 2016/10/24

Монгол Улсын Засгийн Газар, НҮБ-ын Хүн Амын Сан, хамтран хэрэгжүүлж буй Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Иргэний Боловсролын Төв ТББ нь мониторингийн жижиг төслийн зарын хугацааг 7 хоногоор буюу 10 сарын 30 хүртэл сунгаж байна.  

\r\n

Тэтгэлэгийн зорилго:

\r\n

Өөрийн орон нутаг, хамт олон/коммунитид тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд мониторингийн арга зүйг ашиглан, төрөөс баталсан бодлого, хууль, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд ...

Дэлгэрэнгүй

Олон Улсын Залуучуудын Өдөр2016/8/12

ОЛОН УЛСЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ӨДӨР

\r\n

1999 онд НҮБ-ийн Ерөнхий Ассемблэй A/RES/54/120 тоот тогтоолоор Олон улсын залуучуудын өдрийг жил бүрийн 8 сарын 12 нд тэмдэглэж байхаар тунхагласан.  Ингэснээрээ залуу хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах, залуучуудын чиглэлээрх үндэсний хэмжээний бодлого, хөтөлбөрийг залуучуудын оролцоотойгоор боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 1995 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаар батлагдсан Дэлхийн Залуучуудын төлөөх Үйл ажиллагааны мөрийн ...

Дэлгэрэнгүй