Contact
Монгол |

Contracted translator to be hired2016/11/24

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагын санхүүжилт дэмжлэгээр World learning, Иргэний Боловсролын Төв ТББ, Бүгд Найрамдахчуудын Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй Leaders Advancing Democracy ( LEAD Mongolia)  хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийг Иргэний Боловсролын Төв хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн 3-р бүрэлдхүүн хэсгийн зорилго нь Монгол улсын Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангид зориулсан иргэний боловсролын сургалтын бүтээгдхүүн боловсруулан түгээх болно. Төслийн хүрээнд боловсруулах А ...

More

CONSULTANCY TO DEVELOP MOBILE WANTED2016/10/25

eYouthMN moibile application on youth participation has been developed within Youth development Project implemented by CCE. It needs to be improved and finalized. 

...

More

Recall for small grant on monitoring2016/10/24

Center for Citizenship Education is recalling proposals for small grant on monitoring for governmant policy and laws on youth development among Youth-led NGOs and organizations.

\r\n

  https://drive.google.com/open?id=0B-iEyHdgJviqVmo2QVdyR2M5YkU 

...

More

International Youth day2016/8/12

                                                             

\r\n

                                              12 August 2016: International Youth Day

\r\n

The theme of the 2016 International Youth ...

More

Youth Exchange Program 2016/7/26

CCE announced Youth Exchange Program 

...

More