Холбогдох
English |

Төгөлдөр үүрэг хариуцлагад суралцсан нь

Номын агуулгыг харах

НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Иргэний боловсролоор дамжуулан Залуучуудыг чадавхижуулах нь" төслөөс эрхлэн гаргав.