Contact
Монгол |

Бамбаруушнууд шударга ёсонд суралцсан нь

Show book content

НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Иргэний боловсролоор дамжуулан залуусыг чадавхижуулах нь" төслөөс эрхлэн гаргав. Сургуулийн өмнөх болон бага ангийнханд зориулсан гарын авлага.