Contact
Монгол |

.. ард түмэн бид- Иргэн төсөл /Багшийн ном/

Энэхүү ном нь хүүхдүүдэд бие даан бодож сэтгэх, шийдвэр гаргах, гаргасан шийдвэрээ бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд нь туслах арга аргачлалыг багтаасан гарын авлага юм. Энэ номыг дэлхий олон орны багш нар хэрэглэж хүүхдүүдтэйгээ ажилласнаар сурагчид анги, сургууль, орон нутагтаа маш олон хэрэгтэй зүйлийг санаачлан хэрэгжүүлсэн билээ.

Монгол Улсын Үндсэн хууль “Монголын ард түмэн бид...” гэж эхэлсэн байдаг. Монголын бүх хүүхдүүд улс орноо цаашид авч чвах иргэд нь, тэд багаасаа асуудалд бодлоготой ханддаг, дүн шинжилгээ хийх чадвартай, аливааг эргэлзэн хянан харьцуулдаг, нэг буюу хэсэг хүний үг, үзэл бодлыг үг дуугүй дагадаггүй, бие даасан сэтгэлгээтэй, шийдвэр гаргаж түүнийгээ хэрэгжүүлэх чадвартай иргэд болж төлөвших ёстой.

Зохиогчид: Иргэний Боловсролын Төв, АНУ      АНУ-ын Хууль Зүйн Үндэсний Чуулгантай хамтран бэлтгэв.

... ард түмэн бид – Иргэн төсөл” хөтөлбөрийг АНУ-ын Конгрессийн шийдвэр ёсоор АНУ-ын Боловсролын Яам санхүүгийн хувьд дэмжин туслав.

Орчуулагч: Ш. Ганбямба

Хянан тохиолдуулж, нэмэлт засвар хийсэн:

Р.Нарангэрэл

Ц.Батсүрэн

Г.Ундрал

Техник редактор: Б.Нямжав

Улаанбаатар 2005 он