Contact
Монгол |

Ардчиллын Боловсрол сургалтын хөтөлбөр

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг, АНУ-ын Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр МУ-ын Авилгатай Тэмцэх Газар, МУБИС, Иргэний Боловсролын Төвтэй хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд бүтээгдэв.