Холбогдох
English |

Сонирхолтой Эко Хичээлүүд

Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яам, Байгаль Хамгаалах Сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй "Экологийн боловсролын хөтөлбөр боловсруулах" төслийн хүрээнд Иргэний Боловсролын Төвөөс эрхлэн гаргав. 
Улаанбаатар 2013

Төслийн баг:
Төслийн захирал:Р.Нарангэрэл
Англи хэлнээс орчуулсан: С.Номингэрэл, Б.Ариунцэцэг
Боловсруулж найруулсан: Д.Цэцэгмаа, Н.Чимгээ, А.Оюунчимэг
Хянан тохиолдуулсан: Ц.Мишигдорж
Техник редактор: Г.Дауренгүл