Холбогдох
English |

Эко сургууль, зусланд зориулсан гарын авлага

Бүгд Найрамдах Чех Улсын Хөгжлийн Хамтын Ажиллагааны дэмжлэгтэйгээр Иргэний Боловсролын Төвөөс хэвлэн нийтлэв. 
Улаанбаатар хот, 2014

Зохиогчид: Р.Нарангэрэл (Ph.D), Монгол Улсын Гавъяат багш
                  Б.Ариунцэцэг, Боловсрол судлалын магистр

Хянан тохиолдуулсан: А.Чулуунбат
Дизайнер: Б.Тамир