Холбогдох
English |

Залуучуудын төрийн бус байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь

Иргэний Боловсролын Төвөөс НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгээр хэрэгжиж буй Залуучуудын хөтөлбөрийн хүрээнд хэвлэн нийтлэв. 
Улаанбаатар хот, 2014

Боловсруулсан: Ж.Чанцалдулам, Бидний Оролцоо Хөгжилд, ТББ

Уншиж санал шүүмж өгсөн:
Р.Нарангэрэл, Доктор (Ph.D), Иргэний Боловсролын Төв, ТББ
С.Түмэндэлгэр, Доктор (Ph.D), МУБИС
Ч.Батаа, НҮБ-ын Хүн Амын Сан
Б.Ариунцэцэг, Иргэний Боловсролын Төв, ТББ