Contact
Монгол |

... ард түмэн бид- Иргэн төсөл /Сурагчийн ном/

Хүүхдүүд бидний амьдралд төрөл бүрийн асуудал өдөр тутам тулгарч байдаг бөгөөд янз бүрийн аргаар шийдвэр гаргадаг. Инхэнх тохиолдолд ээж аав, багш, ахмад хүмүүсээс асууж, заалгаж, хэлүүлж удирдуулж асуудлаа шийдвэрлэх хэрэг гардаг.

Та бүгдэд санал болгож буй энэхүү “Иргэн” төсөл нь аливаа асуудлыг өөрсдөө шийдвэрлэх мэдлэг, чадвар, итгэлтэй болоход туслах зорилготой юм.

Иргэд бид төрийн зохион байгуулалт ямар байдаг, тухайн асуудлаар хаана хэнд хандах, тавьж буй асуудлын учир шалтгаан юунд байна, шийдвэрлэх арга зам ямар байж болох зэрэг тодорхой мэдлэг, чадвартай байх ёстой.

Энэ төслийг хэрэгжүүлснээр та бүхэн идэвхтэй иргэний байр сууринаас өөрийн болон орчныхоо асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг болоод зогсохгүй төрийн бодлогыг өөрчлөх арга барил эзэмшинэ.

Орчуулагч: Ш.Ганбямба, Б.Алтансарнай

Хянан  тохиолдуулж, нэмэлт засвар хийсэн: Р.Нарангэрэл, Б.Алтансарнай

Улаанбаатар 2008 он