Contact
Монгол |

.. ард түмэн бид- Иргэн төсөл /Багшийн ном/

Энэхүү ном нь хүүхдүүдэд бие даан бодож сэтгэх, сэдэх, шийдвэр гаргах, гаргасан шийдвэрээ бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд нь туслах арга аргачлалыг багтаасан гарын авлага юм.

Энэ номыг дэлхийн олон орны багш нар хэрэглэж хүүхдүүдтэйгээ ажилласнаар сургачид анги, сургууль, орон нутагтаа маш олон хэрэгтэй зүйлийг санаачлан хэрэгжүүлсэн билээ.

Гарын авлагаа сургагчийн номон дахь мэдээлэл, агуулгаар баяжуулан хэрэглэвээс та болон танай анги энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ итгэл төгс урам зориг дүүрэн байх болно.

Орчуулагч: Ш.Ганбямба, Ц.Цэрэнбат

Хянан тохиолдуулж, нэмэлт засвар хийсэн: Р.Нарангэрэл, Ц.Цэрэнбат

Улаанбаатар 2011 он